Egypt | Egypt course

language conversation courses in Egypt - 11 languages: English, French, Spanish, Italian, Catalan, Portuguese, Polish, Russian, German, Danish, Turkish

Základní údaje o Egyptu

Egypt leží na styku Afriky s Asií, to určitě víte. Rozlohou 1 milión km2 se Egypt řadí k větším africkým státům. Je přibližně 12x větší než Česká republika. Žádný evropský stát s výjimkou Ruska není větší, ani Turecko ne. Na mapě to tak možná nevypadá, ale Egypt je tedy dost velký. Hlavní město Egypta je Káhira. Populace Egypta je 83 miliónů (Egypťanů je tedy 8x víc než Čechů), z toho 27 miliónů prý žije v Káhiře a jejích předměstích. Úřední jazyk je arabština.

Hlavní tepnou Egypta je dolní tok řeky Nil. Nil teče z jihu na sever a jeho údolí je vlastně jedinou oblastí vhodnou pro obývání. Bez Nilu by v Egyptě nebylo nic. Není divu, že řeku Nil ve starověku lidé uctívali jako božstvo Hapi. Nil měří 6671 km, z toho v Egyptě asi 1300. Do Egypta přitéká Nil ze Súdánu a hned je zadržen obrovskou Asuánskou přehradou dlouhou přes 300 km (Násirovo jezero). Jak vidíte, ty vzdálenosti jsou příšerně veliké. Na severu se Nil vlévá do Středozemního moře, kde se z naplavenin vytvořila obrovská nilská delta rozdělená mnohými kanály. Této deltě se většinou říká dolní Egypt.

Naprostou většinu povrchu Egypta tvoří pouště. Údolí Nilu poušť rozděluje na dvě: větší západní Lybijskou poušť (Saharu) a menší poušť Arabskou. Egyptské pouště jsou zcela vyprahlé, pouze v západní poušti je několik desítek oáz různé velikosti. Největší oáza je Fajnumská oáza, která vznikla lidskou činností už ve starověku -- přivedením jednoho nilského kanálu do velké prolákliny.

V Asii patří do Egypta Sinajský poloostrov. Asii odděluje od Afriky Suezský průplav dlouhý asi 150 km. Příjmy ze Suezského průplavu tvoří hlavní příjem egyptské vlády. Egyptu patří 900 km středomořského pobřeží a 1600 km pobřeží Rudého moře (včetně pobřeží Sinajského poloostrova). Sousedy Egypta jsou v Africe Libie a Súdán, v Asii pak Izrael a maličké pásmo Gazy. Se Súdánem má Egypt nevyřešený teritoriální spor o trojúhelník Hala'ib na pobřeží Rudého moře.

Egypt je jedna ze světově nejnavštěvovanějších turistických destinací. Jak jsem předeslal, je to hlavně kvůli památkám. Důležité je, že v Egyptě je celoroční sezóna (bez toho by nebyl tak navštěvovaný). Podle mého názoru je v Egyptě nejpříjemněji v zimě a v brzkém předjaří, kdy se teploty ještě drží v nějakém normálu. Přes léto už se nedá existovat.

Egypt patří do dvou klimatických pásem. Na severním pobřeží u Středozemního moře panuje klima středomořské s teplými léty a mírnými deštivými zimami. Naprostá většina povrchu Egypta patří do klimatického pásma semiaridního až aridního (polosuchého až suchého). To znamená, že tam neprší. Ani kapka. Občas k ránu nějaká rosa, ale taky spíše ne. V okolí Asuánu (nejjižnějšího významného Egyptského města) dosahují letní teploty až 64 °C. Pro Evropana naprosto k nepřežití, proto se do jižní části Egypta (tedy do Horního Egypta) jezdí jenom v zimě.

zdroj

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.