language conversation courses in Egypt - 11 languages: English, French, Spanish, Italian, Catalan, Portuguese, Polish, Russian, German, Danish, Turkish

Co znamená pojem neformální vzdělávání?

Neformální vzdělávání probíhá mimo rámec formálního, školského vzdělávacího systému. Nejedná se však o náhodné aktivity. Neformální vzdělávací proces musí být plánovaný a vést k předem definovanému vzdělávacímu cíli.

Charakteristické prvky:

  • dobrovolnost
  • přístupnost každému
  • zaměření na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí
  • vzájemné učení (zahrnutí jak individuálního učení, tak učení se ve skupině a od skupiny)
  • učení pro život (zaměření na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství; učím se to, co budu v životě potřebovat)
  • celostní přístup (zahrnuje znalosti, dovednosti a postoje a rozvíjí člověka jako celou osobnost včetně jeho emocí a hodnot; respekt k ostatním)
  • učení založené na zkušenosti a činnosti (nejlepším učitelem je život)
  • rozdělení procesu učení do konkrétních/postupných kroků, které jsou stejně důležité jako samotný výsledek učení (individuální tempo)
  • učení vycházející z potřeb účastníků (nejlépe se učím to, co mě zajímá a co je mi blízké)

Kdo jazyky vyučuje?

Jazyky vyučují Češi, kteří mluví několika jakzyky. Mají dovednosti a zkušenosti, které z nich dělají " machry" neformálního vzdělávání. Ještě před podáním přihlášky na kurz máte možnost využít nabídky skype se svým budoucím učitelem v jazyce, který chcete studovat. Stačí napsat nám . Ti kteří této možnosti nevyužijí, budou učitelem kontaktováni po podání přihlášky a skype proběhne rovněž. Je to důležité z toho důvodu, že si váš budoucí učitel bude mít možnost připravit metody a formy práce, které budou garantovat zlepšení vaší jazykové kompetence v co největší možné míře.

Chci se kurzu účastnit, ale mohu jen  v jiný termín, než nabízíte. Je to možné?

Ano,je to možné.  Napište nám.

Kdy musím zaplatit cenu kurzu?

Do 24 hodin od zaslání přihlášky od nás obdržíš potvrzovací mail o tvé účasti se zálohovou fakturou . Do 5 dní zaplatíš na č. účtu spolku částku uvedenou u konkrétního kurzu a přijde ti na mail  daňový doklad o úhradě.

Musí mi být minimálně 18 let?

ANO, pouze v případě účasti plnoleté osoby, která za tebe ponese odpovědnost je tvá účast akceptovatelná. Rodiče musí podepsat prohlášení, že s tvou účastí na Egypt course souhlasí.

Může se kurzu účastnit i úplný začátečník?

Ano, vzhledem k malému počtu účastníků v kurzu bude vždy přistupováno ke každému individuálně.

Zaplatím a pak nebudu moci odjet. Vrátíte mi peníze?

Podmínky vrácení peněz jsou uvedeny v Obchodních podmínkách

Pokud budu chtít jet na několikadenní výlet během kurzu - mohu?

Ano, vzděláváš se dobrovolně. Je to tvé rozhodnutí.

Jaké jsou ceny potravin v Egyptě ?

Velké nákupy budeme dělat zde , ceny jsou obecně nižší nebo stejné jako v ČR.

Pomůžete mi najít vhodný let do Egypta ?

Ano a pomůžeme i s jinými věcmi - budeme s tebou v  kontaktu a poskytneme ti individuální podporu.

Mohu si zakoupit zájezd přes cestovní kancelář a docházet pouze na výuku?

Ano, napiš nám a společně vyřešíme.

Musím si vést povlečení, ručníky, rychlovarnou konvici, mýdlo,....?

Studio je vybaveno povlečením i základním nádobím a věcmi, které jsou potřebné k úklidu. Zajistit si musíš kosmetiku, ručník a osušku - prostě osobní věci. Boty do vody na pláži u resortu nepotřebuješ.

Nenašel jsi odpověď na svou otázku? Napiš nám.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.