language conversation courses in Egypt - 11 languages: English, French, Spanish, Italian, Catalan, Portuguese, Polish, Russian, German, Danish, Turkish

Hlavní činností spolku ICM Jindřichův Hradec z.s. je pravidelná celoroční činnost v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží,  formální i neformální  vzdělávání mládeže i dospělých občanů ČR a EU, informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

  • Akreditované Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci poskytuje komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale také na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace odpovídají zásadám Evropské charty informací pro mládež. Naše ICM je akreditované pracoviště  Mšmt a je součástí české informační sítě pro mládež. Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org.
  • Akreditace Evropské dobrovolné služby /hostitelská, vysílající, koordinující organizace/

  • Jazykové pobytové kurzy v Egyptě
  • Evropský vzdělávací program ERASMUS+ - vysílání účastníků na  projekty Erasmus+. ERASMUS+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání.
  • Podporujeme participaci mládeže aktivitami, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a děti a mládež podporují k jejich aktivní účasti na společenském dění.

    inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.